என் சிந்தனைகள்

Friday, July 08, 2005

About the song Ninaithu Ninaithu from 7GRC

Ninaithu... Ninaithu ...song had 2 versions...

One was rendered by Kay Kay and another by Shreya Goshal....

First let us take the Shreya's one (Ladies first!!!!)

The song starts with a initial gushing of Saxophone and later by a piano... Many think that this initial piece is by Yuvan Shankar....but the truth is ..its NOT...

When the song came initially... most of my friends said...they have heard that initial gush..some where ...but they could not remember ...by who and where it was...

Later we found that... it was by Peter Brotzmann...a famous musician know for his saxophone skills in the US. His work is mostly based on emotions...though his style was Jazz...

Have you ever felt ..that deep feeling and emotional reaction...when ever that Shreya's version starts playing..

if it is so..that is due to Peter Brotzmann... may be Yuvan must have taken this
piece..since the film is also based on emotions....This piece must have been taken from either his master piece Machine Gun or the from the Nipples album... It seems Brotzmann is famous for his synchronization with fellow musicians...it may be...either 6 persons or even 8...

I am looking forward to hearing his Machine Gun album atleast...

Coming to the song... Shreya Goshal would have made a tamil kolai in that... some words were not clear in expression...

The other one by Kay Kay is a good number...

In case if you are searching for this Lyrics of this song... here you go.....

ninaithu ninaithu paarthaen
nerungi vilagi nadandhaen
unnaal dhaanae naanae vaazhgiRaen
oh unnil indru ennai paarkkiRaen

eduthu padithu mudikkum munnae
eriyum kadidham edhaRku peNNae?
unnaal dhaanae naanae vaazhgiRaen
oh unnil indru ennai paarkkiRaen
amarndhu paesum marangaLin nizhalum
unnai kaetkum eppadi solvaen
udhirndhu poana malarin mounama?
thoodhu paesum kolusin oliyai aRaigaL kaetkum eppadi solvaen?
udaindhu poana vaLaiyal paesuma?

uLLangaiyial veppam saerkkum viralgaL indru engae?
thoaLil saayndhu kadhaigaL paesa mugamum illai ingae
mudhal kanavu mudiyum munnamae
thookkam kalaindhadhey

(ninaithu ninaithu...)

paesi poana vaarthaigaL ellaam
kaalam dhoaRum kaadhinil kaetkum
saambal kaRaiyum vaarthai kaRaiyuma?
paarthu poana paarvaigaL ellaam
pagalum iravum kaeLvigaL kaetkum
uyirum poagum uruvam poaguma?

thodarndhu vandha nizhalgaL ingae
theeyil saerndhu poagum
thiruttu poana thadayam paarthum
nambavillai naanum

oru tharuNam edhirinil thoandruvaay endrae vaazhgiRaen naanum....

1 Comments:

Post a Comment

<< Home