என் சிந்தனைகள்

Saturday, August 20, 2005

Shyness

1 Comments:

 • At August 22, 2005 8:55 AM, Anonymous Anonymous said…

  " Ethai kandu nee bayapadukirayao,
  athanai seiya thodaginal bayam thaanaga poivedum". For eg. stage appearance.

  by Dr. M.S. Udyamoorthy.

  M

   

Post a Comment

<< Home