என் சிந்தனைகள்

Saturday, August 06, 2005

Unakkum Kizhae Ullavar Koodi...

7 Comments:

 • At August 08, 2005 9:52 AM, Anonymous Anonymous said…

  It is not the right sign for growth.

  M

   
 • At August 08, 2005 1:02 PM, Blogger packium said…

  This Quote can even be taken in positive approach…. so +ve aa yosicha it will never hold back the growth of one..Guess Kannadasan Ji wrote in +ve approach to give a moral support to those who inspite of tring their best not getting the productivity what they aim for..Endha quote is just saying unakku kezhae ullavar koodi ninaithu parthu nimmathi Thedu” and not “ unkoodiye thirmanam pannu”..enough….. kudatha kassukku melaiye nan kuvitain..;) ;)

   
 • At August 08, 2005 4:21 PM, Blogger Rajesh said…

  Yes.. It all depends on the way
  we look at this saying..

  At any stage of life, we should
  feel contempted. Though we should look for growth, at the same time, we should feel contempted for what
  we have now.

  This is a typical saying, that
  can be taken in a different perspective.

  but if we are looking for feeling contempted...then this saying by kaviyasar will always hold good.

  Hope this explanation made it clear.

   
 • At August 11, 2005 4:12 PM, Blogger Kaps said…

  amazing snap....may I know the location and the photographer.

   
 • At August 15, 2005 7:40 PM, Blogger gayathri said…

  nice quote.
  I very much liked the "arthamulla indhu madham" of kannadasan where we can find many such wonderful quotes.

   
 • At August 15, 2005 10:27 PM, Blogger Rajesh said…

  @gayathri,

  yes..arthamulla inthu mathathin 11 paagamum palli vathil paditha gyabagam enakku.

  inthu madathin sambrathaayangal
  anaithayum kaviyarasar vivarithiruppar...

   
 • At August 18, 2005 1:57 PM, Blogger Slice Of Life said…

  it is for consoling a person
  good pic
  uma

   

Post a Comment

<< Home